CHI NHÁNH CTY CP TIẾN ĐỒNG

Nhà máy bia Vinaken

Số 05, Đường số 5, Khu Dân Cư Hoàng Hải, Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM.

+84(28) 5425 4519

+84(28) 5425 4520

Email: TiendongJ.S.C@bigmanbeer.com.vn

FILL OUT YOUR INFORMATION BELOW TO CONTACT US